ANBI

Stichting KiCK heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Stichting KiCK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat KiCK  geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan de stichting en dus aan de kinderen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

 

Statutaire naam

Stichting KiCK
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56465378
RSIN/fiscaal nummer: 852138477

 

Contactgegevens

Stichting KiCK
Brasem 39, 7008 BS Doetinchem
T 0314 335463

W www.kick-oude-ijsselstreek.nl

Doelstelling van de organisatie, zoals beschreven in de statuten:

het ontwikkelen van een cultureel aanbod waardoor alle leerlingen van het primair onderwijs in de gemeente Oude-IJsselstreek in aanraking komen met de cultuurdisciplines muziek, audiovisule kunst, beeldende kunst, dans, drama, cultureel erfgoed en literatuur.

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders

Wij zoeken nog aspirant bestuursleden omdat we het bestuur nog verder willen uitbreiden.

interesse ? laat het ons weten!

Voorzitter / penningmeester
Jan Hesseling

Secretaris

Ans van Remmen

Lid

Ursula Berentsen

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in  recente activiteiten kick

Inzage in de financiële huishouding. De financiële verslaglegging is gepubliceerd in de jaarrekening en het jaaroverzicht.