Jan Hesseling

Toch nog leuke activiteiten ondanks corona

Helaas hebben we ons programma van het cultuurmenu naar volgend schooljaar moeten verplaatsen. Toch willen we de komende weken alle leerlingen nog wel leuke activiteiten aanbieden om de greep waarin we met corona zitten even te kunnen doorbreken.

Achter de schermen wordt keihard gewerkt om voor de groepen 1 t/m 4 de geplande voorstelling De Reuzedwerg die een kopje kleiner wil zijn online in alle klaslokalen te brengen. Na afloop volgt een vragenmomentje met speler Mark van Vliet. Klik hier voor de trailer.

Voor de groepen 5 t/m 8 is een online workshop in ontwikkeling met de cellokrijgers. Klik hier voor de trailer!

nadere info voor scholen volgt binnenkort

Nieuwe ronde CMK

KiCK heeft met 19 scholen ingeschreven voor de nieuwe ronde CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit). Deze gaat over de periode 2021-2024. De eerste stap is maandag 8 maart wanneer begonnen wordt met een intakegesprek op de Knienenbult in Westendorp. In de weken daarna volgen de andere scholen. Alle intakegesprekken vinden plaats voor de zomervakantie. Scholen krijgen tijdig vooraf de benodigde info.

klik hier voor meer informatie over CMK.

Bestuur KiCK versterkt

Afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met Wilda Kobes om haar interesse te peilen voor een bestuursfunctie bij KiCK. Vanaf vorige maand is zij toegetreden tot ons bestuur, zodat het nu uit vier personen bestaat. Graag willen we nog een vijfde persoon toevoegen. We zetten onze zoektocht voort. Hieronder stelt Wilda zich voor.

Vanaf februari 2021 ben ik, Wilda Kobes,  officieel lid van het bestuur van Stichting KiCK.  De vraag om zitting te nemen in het bestuur van Stichting KiCK Oude IJsselstreek, kwam onverwacht, maar ik heb hier enthousiast op gereageerd. En wil het actieve bestuur graag versterken en helpen met de organisatie van het cultuuronderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. Een eerste begin is al gemaakt met het volgen van een cursus gericht op CMK (Cultuur met Kwaliteit).

Van oorsprong kom ik uit Winterswijk, maar woon sinds 1979 met mijn man op Sinderen.

Na in verschillende sectoren werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2001 als steunpuntmedewerker begonnen bij EDU-ART. Hier kwam ik tot de ontdekking dat een aantal van mijn talenten en interesses in 1 functie te combineren waren; mijn belangstelling voor kunst en cultuur en mijn organisatietalent.

Tot 2011 heb ik met veel plezier bij EDU-ART gewerkt waarna de afdeling planning en organisatie in 2011 werd opgeheven.

Om de kennis en expertise, die ik in deze jaren opgedaan heb, te behouden voor het onderwijs besloot ik om als zelfstandige verder te gaan.

Inmiddels werk ik bijna 10 jaar voor scholen in het voortgezet onderwijs, fungeer als vraagbaak, help met het opzetten en organiseren van cultuurdagen, het zoeken naar geschikte voorstellingen en ontwikkel nieuwe workshops en activiteiten. Bv. een cultuurroute bij de Kruisberg in Doetinchem, waar leerlingen kennis kunnen maken met het gebouw en de geschiedenis ervan, workshops volgen bij verschillende kunstenaars en een bezoek brengen aan de Stadsboerin.  

Rijmrockers

De eerste workshops o.l.v. Joel de Zwaan met zijn rijmrockers zitten erop. met inachtneming van de coronaregels is er hard gewerkt op de volgende scholen: De Klimpaal, Christoffelschool. Mariaschool en de Woelwaters. In groepen van 60 kinderen heeft iedere school zijn eigen teksten gemaakt, muziek gecomponeerd en de muziekclip gemaakt. Enthousiaste reacties van kinderen en leerkrachten. Nu te zien in diverse clips op de (voor intern gebruik) you tube kanalen van de scholen. In januari volgen nog Op Koers en De Leemvoort. kijk voor een voorbeeld https://www.heldenbloem.nl/rijmrockers/

Parashoot

PARASHOOT
een pakketje uit de lucht

‘PARASHOOT’ is een educatief en avontuurlijk project voor kinderen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Stichting KiCK Oude IJsselstreek heeft dit project in het kader van 75 jaar vrijheid en geïnspireerd op de zevendelige filmcyclus van stichting De Moezeköttel laten ontwikkelen.

In de Tweede Wereldoorlog verongelukten binnen de grenzen van de toenmalige gemeente Gendringen negen geallieerde vliegtuigen. Binnen dit project gaan de kinderen in groepjes op zoek naar de zeven crashlocaties van deze vliegtuigen en ontdekken ze op avontuurlijke wijze wat er zich destijds heeft afgespeeld.  Maar eenvoudig is het niet… de informatie kan alleen door actief speurwerk op onbegaande paden worden achterhaald.

‘PARASHOOT’ is een actief en avontuurlijk speurspel waar samenwerking en geografische oriëntatie belangrijke ingrediënten zijn. Met een routekaart en een kompas gaan de kinderen in groepjes op weg. 
Op de plaats van de crash is een acteur (m/v) aanwezig om zijn/haar verhaal aan de kinderen te vertellen. Dit verhaal is gekoppeld aan de betreffende film van de crash en dit filmpje wordt daar ook vertoond.

Parashoot is tot stand gekomen in samenwerking met theaterbedrijf Het Tweede Bedrijf en theaterfabriek Gekkoo. Financieel mogelijk gemaakt door het coöperatiefonds van de RABOBANK, het Prins Bernhardfonds, De Moezeköttel en de gemeente Oude IJsselstreek

Parashoot en Corona

Scholen konden deelnemen in de maanden maart en april rondom alle festiviteiten van 75 herdenken en vieren. Het project zou worden afgesloten met voor alle basisschoolleerlingen het "bevrijdingsconcert" van de bevrijdingsband in het openluchttheater Engbergen, Helaas heeft maar één school het project kunnen uitvoeren, waarna Parashoot door het coronavirus helemaal moest stoppen.

Parashoot is echter zo ontwikkeld dat het een duurzaam project is en dat betekent dat vanaf komend schooljaar scholen weer kunnen inschrijven. Scholen zullen tijdig hierover benaderd worden

Cultuurmenu 2020-2021

Ook wij hebben vanwege het corona virus ons moeten aanpassen aan de omstandigheden. Gelukkig konden we met de voorbereidingsgroep wel verder en kunnen nu het (concept) plan presenteren. Voor het volgende schooljaar hebben we een mooi muzikaal programma: "Muziek OPmaat". Alle ICC ers ontvangen het conceptprojectplan via de mail met een toelichting. Daarbij hoort ook een filmpje met de nodige uitleg. De link wordt met de mail meegezonden. Het begeleidende filmpje blijft 3 weken online. Wij wensen alle betrokkenen alvast heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet

Marga, Rita, Lidwien, Ans en jan

kunstdiscipline mediakunst

voorheen audiovisueel

Elk jaar biedt KiCK Oude IJsselstreek een Cultuurmenu aan voor de basisscholen in de Oude IJsselstreek. Ook in het seizoen 2019-2020 is dat het geval. Dit jaar staat Media centraal en is de samenwerking gezocht met Stichting Gekkoo en Het Tweede Bedrijf. We willen kinderen structuur en middelen aanreiken om zich van zichzelf bewust te worden, zich te uiten en zich te ontwikkelen. Met het Cultuurmenu Media willen we de nieuws-gierigheid van de leerkrachten en leerlingen prikkelen. Wat houdt jullie in de verschillende groepen bezig en hoe zou je die informatie willen delen binnen de school? *)

jeugdfonds sport en cultuur

Sporten, dansen, muziek maken, tekenen, zingen zijn leuk en belangrijk!

Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie en daardoor presteert het beter.

Te weinig geld?

Hierbij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Dit fonds betaalt contributie / lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen!

Ouders/verzorgers kunnen zelf geen bijdrage aanvragen, daar is een intermediair voor nodig. Als de aanvraag is ingediend wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. Bij goedkeuring, wordt de contributie of het lesgeld direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

Hoe werkt het?

Een intermediair dient in overleg met u als ouder/verzorger een aanvraag in. De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag is goedgekeurd en laat u dat weten. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sport- of dansclub, muziekschool of organisatie waar uw kind op les wilt. Het fonds betaalt de contributie / lesgeld direct aan de sportclub. U ontvangt zelf geen geld.

Goed om te weten!

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit een gezin gedaan worden;
  • Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedan worden;
  • De contributie / lesgeld wordt direct aan de club of instelling betaald;
  • Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar;
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden;
  • Kijk voor spelregels per gemeente op jeugdfondssportencultuur.nl.

 

Contactgegevens

Intermediair cultuur      : Jan Hesseling (jan.hesseling@essentius.nl) 06-12387670

Intermediair sport          : Paulien Veheij (p.verheij@helpgwoon.nl) 06-21215392

: Geke Schuurman (g.schuurman@helpgewoon.nl) 06-82524836

Kick-Off Sjors Spotief & Creatief – zaterdag 29 september

Op zaterdag 29 september ben je van harte welkom bij de eerste activiteit van Sjors Sportief & Creatief. Van 13:00 – 15:00 kan je bij de Lichtenberg in Silvolde al kennis maken met verschillende aanbieders. We gaan hier een leuk feestje van maken, kom je ook?

 

Sjors sportief en creatief

schooljaar 2019-2020

Door samenwerking van KiCK met de gemeente Oude-IJsselstreek, de buurt- cultuur- en sportcoaches van helpgewoon zal op donderdag 26 september de lancering plaats vinden van het project Sjors Sportief en Creatief en het eerste boekje worden uitgegeven aan de winnares van de tekening van de kaft.

Alle basisschoolkinderen ontvangen dit boekje met allerlei sport en culturele activiteiten waarop ze kunnen inschrijven vanaf 1 oktober op de website;  https://www.sjorssportief.nl/

LEES OOK HET ARTIKEL OVER HET JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR

Zie ook https://jeugdfondssportencultuur.nl/