Jan Hesseling

jeugdfonds sport en cultuur

Sporten, dansen, muziek maken, tekenen, zingen zijn leuk en belangrijk!

Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie en daardoor presteert het beter.

Te weinig geld?

Hierbij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Dit fonds betaalt contributie / lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen!

Ouders/verzorgers kunnen zelf geen bijdrage aanvragen, daar is een intermediair voor nodig. Als de aanvraag is ingediend wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. Bij goedkeuring, wordt de contributie of het lesgeld direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

Hoe werkt het?

Een intermediair dient in overleg met u als ouder/verzorger een aanvraag in. De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag is goedgekeurd en laat u dat weten. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sport- of dansclub, muziekschool of organisatie waar uw kind op les wilt. Het fonds betaalt de contributie / lesgeld direct aan de sportclub. U ontvangt zelf geen geld.

Goed om te weten!

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit een gezin gedaan worden;
  • Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedan worden;
  • De contributie / lesgeld wordt direct aan de club of instelling betaald;
  • Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar;
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden;
  • Kijk voor spelregels per gemeente op jeugdfondssportencultuur.nl.

 

Contactgegevens

Intermediair cultuur      : Jan Hesseling (jan.hesseling@essentius.nl) 06-12387670

Intermediair sport          : Paulien Veheij (p.verheij@helpgwoon.nl) 06-21215392

: Geke Schuurman (g.schuurman@helpgewoon.nl) 06-82524836

Kick-Off Sjors Spotief & Creatief – zaterdag 29 september

Op zaterdag 29 september ben je van harte welkom bij de eerste activiteit van Sjors Sportief & Creatief. Van 13:00 – 15:00 kan je bij de Lichtenberg in Silvolde al kennis maken met verschillende aanbieders. We gaan hier een leuk feestje van maken, kom je ook?

 

Sjors sportief en creatief

Door samenwerking van KiCK met de gemeente Oude-IJsselstreek en de buurt- en sportcoaches van helpgewoon zal op 26 september de lancering plaats vinden van het project Sjors Sportief en Creatief en het eerste boekje worden uitgegeven.

Alle basisschoolkinderen ontvangen dit boekje met allerlei sport en culturele activiteiten waarop ze kunnen inschrijven vanaf 1 oktober op de website;  https://www.sjorssportief.nl/

 

 

 

Taalstaaltjes Festival

Na een jaar van het schrijven van teksten zal het literaire jaar afgesloten worden met het festval Taalstaaltjes in de DRU te Ulft. Onze burgermeester opent vrijdag 23 juni om 15.00 uur het festival en alle basisschoolleerlingen worden uitgenodigd aan de festiviteiten deel te nemen. Een special in de Gelderse Post geeft een overzicht van wat er allemaal te doen is. Hoogtepunt zijn optredens van de Warboelpopband o.l.v. Sander Berentsen en 2 optredens van PAUL VAN LOON met zijn band.

Vergeet niet een Paul van Loon boek mee te nemen zodat hij persoonlijk jouw boek kan signeren.

download de flyer    Taalstaaltjes Festival

sponsoring:

RABOBANK, VSB FONDS, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS EN LIONS ROTARY 

We staan in de krant

Vorige week is het eerste verhaal, geschreven door Zonne van de Liboriusschool in de Gelderse Post geplaats in onze eigen Taalstaaltjes colum. Iedere week zal een verhaal of gedicht door één van de leerlingen van één van onze 20 basisscholen geplaatst worden. Volg ons

Festival Taalstaaltjes

De voorbereidingen voor dit 2 daagse festival op 23 en 24 juni zijn in volle gang. We kunnen in ieder gavl mededelen dat PAUL VAN LOON met zijn band 2 optredens zal verzorgen en er zal een speciale voorstelling zijn van theatergroep WARBOEL. Meer informatie volgt nog.

CMK 2017-2019

Voor de komende 2 jaar wordt aan KiCK deze subsidie "Cultuureducatie Met Kwaliteit " toegekend. Aansluiting bij Reizen In De Tijd en verder bouwen op reflecteren zijn de speerpunten. Het komende jaar wordt een samenwerking aangegaan met Kunstvereniging Breekijzer. Het daarop volgende schooljaar zal het accent liggen op de discipline dans. Onze erfgoedpartners ICER, Huis Bergh, Min40Celsius, Markt 12 zijn reeds in Reizen In De Tijd te vinden .