Jan Hesseling

kunstdiscipline mediakunst

voorheen audiovisueel

Elk jaar biedt KiCK Oude IJsselstreek een Cultuurmenu aan voor de basisscholen in de Oude IJsselstreek. Ook in het seizoen 2019-2020 is dat het geval. Dit jaar staat Media centraal en is de samenwerking gezocht met Stichting Gekkoo en Het Tweede Bedrijf. We willen kinderen structuur en middelen aanreiken om zich van zichzelf bewust te worden, zich te uiten en zich te ontwikkelen. Met het Cultuurmenu Media willen we de nieuws-gierigheid van de leerkrachten en leerlingen prikkelen. Wat houdt jullie in de verschillende groepen bezig en hoe zou je die informatie willen delen binnen de school? *)

jeugdfonds sport en cultuur

Sporten, dansen, muziek maken, tekenen, zingen zijn leuk en belangrijk!

Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie en daardoor presteert het beter.

Te weinig geld?

Hierbij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Dit fonds betaalt contributie / lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen!

Ouders/verzorgers kunnen zelf geen bijdrage aanvragen, daar is een intermediair voor nodig. Als de aanvraag is ingediend wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. Bij goedkeuring, wordt de contributie of het lesgeld direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

Hoe werkt het?

Een intermediair dient in overleg met u als ouder/verzorger een aanvraag in. De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag is goedgekeurd en laat u dat weten. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sport- of dansclub, muziekschool of organisatie waar uw kind op les wilt. Het fonds betaalt de contributie / lesgeld direct aan de sportclub. U ontvangt zelf geen geld.

Goed om te weten!

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit een gezin gedaan worden;
  • Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedan worden;
  • De contributie / lesgeld wordt direct aan de club of instelling betaald;
  • Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar;
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden;
  • Kijk voor spelregels per gemeente op jeugdfondssportencultuur.nl.

 

Contactgegevens

Intermediair cultuur      : Jan Hesseling (jan.hesseling@essentius.nl) 06-12387670

Intermediair sport          : Paulien Veheij (p.verheij@helpgwoon.nl) 06-21215392

: Geke Schuurman (g.schuurman@helpgewoon.nl) 06-82524836

Kick-Off Sjors Spotief & Creatief – zaterdag 29 september

Op zaterdag 29 september ben je van harte welkom bij de eerste activiteit van Sjors Sportief & Creatief. Van 13:00 – 15:00 kan je bij de Lichtenberg in Silvolde al kennis maken met verschillende aanbieders. We gaan hier een leuk feestje van maken, kom je ook?

 

Sjors sportief en creatief

schooljaar 2019-2020

Door samenwerking van KiCK met de gemeente Oude-IJsselstreek, de buurt- cultuur- en sportcoaches van helpgewoon zal op donderdag 26 september de lancering plaats vinden van het project Sjors Sportief en Creatief en het eerste boekje worden uitgegeven aan de winnares van de tekening van de kaft.

Alle basisschoolkinderen ontvangen dit boekje met allerlei sport en culturele activiteiten waarop ze kunnen inschrijven vanaf 1 oktober op de website;  https://www.sjorssportief.nl/

LEES OOK HET ARTIKEL OVER HET JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR

Zie ook https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

Festival Taalstaaltjes

De voorbereidingen voor dit 2 daagse festival op 23 en 24 juni zijn in volle gang. We kunnen in ieder gavl mededelen dat PAUL VAN LOON met zijn band 2 optredens zal verzorgen en er zal een speciale voorstelling zijn van theatergroep WARBOEL. Meer informatie volgt nog.

Warboel met “Dirk in de DRU”

in januari heeft Sander Berendsen, theatergroep Warboel, in samenwerking met KiCK de voorstelling "Dirk in de DRU" gespeeld voor de groepen 1-2. Deze voorstelling is tot stand gekomen door samenwerking van Sander ,studenten van het Graafschapcollege, bibliotheek Ulft en KiCK. Het is een voorstelling in het kader van cultureel erfgoed educatie. In april wordt de voorstelling in het Hofshuus te Varsseveld gespeeld onder de titel "Dirk op de boerderij"