Bestuur KiCK versterkt

Afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met Wilda Kobes om haar interesse te peilen voor een bestuursfunctie bij KiCK. Vanaf vorige maand is zij toegetreden tot ons bestuur, zodat het nu uit vier personen bestaat. Graag willen we nog een vijfde persoon toevoegen. We zetten onze zoektocht voort. Hieronder stelt Wilda zich voor.

Vanaf februari 2021 ben ik, Wilda Kobes,  officieel lid van het bestuur van Stichting KiCK.  De vraag om zitting te nemen in het bestuur van Stichting KiCK Oude IJsselstreek, kwam onverwacht, maar ik heb hier enthousiast op gereageerd. En wil het actieve bestuur graag versterken en helpen met de organisatie van het cultuuronderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. Een eerste begin is al gemaakt met het volgen van een cursus gericht op CMK (Cultuur met Kwaliteit).

Van oorsprong kom ik uit Winterswijk, maar woon sinds 1979 met mijn man op Sinderen.

Na in verschillende sectoren werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2001 als steunpuntmedewerker begonnen bij EDU-ART. Hier kwam ik tot de ontdekking dat een aantal van mijn talenten en interesses in 1 functie te combineren waren; mijn belangstelling voor kunst en cultuur en mijn organisatietalent.

Tot 2011 heb ik met veel plezier bij EDU-ART gewerkt waarna de afdeling planning en organisatie in 2011 werd opgeheven.

Om de kennis en expertise, die ik in deze jaren opgedaan heb, te behouden voor het onderwijs besloot ik om als zelfstandige verder te gaan.

Inmiddels werk ik bijna 10 jaar voor scholen in het voortgezet onderwijs, fungeer als vraagbaak, help met het opzetten en organiseren van cultuurdagen, het zoeken naar geschikte voorstellingen en ontwikkel nieuwe workshops en activiteiten. Bv. een cultuurroute bij de Kruisberg in Doetinchem, waar leerlingen kennis kunnen maken met het gebouw en de geschiedenis ervan, workshops volgen bij verschillende kunstenaars en een bezoek brengen aan de Stadsboerin.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *