Nieuwe ronde CMK 2017 – 2020

Binnenkort zullen scholen door Cultuurmij Oost geïnformeerd worden over de volgende ronde CMK (cultuur met kwaliteit). Uiterste aanmelddatum zal 1 oktober worden. Op de website van Cultuurmij Oost is meer info te vinden en kan al aangemeld worden. KiCK is voornemens een aanvraag in te dienen. Het gaat dan om versterking en verdieping van het project 2014-2017, Reizen in de Tijd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *