Samenwerking

De stichting stimuleert samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.

We willen zoveel mogelijk samenwerken met partijen in onze directe omgeving. Deze bieden veel mogelijkheden voor cultuureducatie, en daar willen we graag ruimte voor creëren. Op deze manier participeren “cultuurdragers”  in de gemeente Oude-IJsselstreek in de scholen.

Concrete voorbeelden hiervan zijn o.a. samenwerkingsverbanden met

 • de DRU cultuurfabriek
 • plaatselijke muziekverenigingen en schuttersgilden
 • theatergroepen w.o. Theatergroep Warboel
 • het filmhuis
 • oudheidkundige vereniging
 • kunstvereniging Breekijzer
 • monumentale gebouwen, w.o het Hofshuus
 • maar ook met instellingen zoals de gemeente en bibliotheek
 • openluchttheater ENGBERGEN
 • De Achterhoek Spektakeltoer
 • CIVON ijzermuseum
 • De Moezeköttel, Megchelen
 • Min40Celsius

CULTUUR MET KRACHT

een unieke samenwerking ontstaan tussen bs. De Oersprong en het Sint Joris-gilde te Ulft